Με Ζεστές τσέπες οι φετινές Εορτές!

Με Ζεστές τσέπες οι φετινές Εορτές! 1

Άρθρο με πλήρη παραδείγματα :

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, το οποίο προβλέπει την κατάργηση της προ νομοθετημένης περικοπής της «προσωπικής διαφοράς», η οποία θα συνεπαγόταν μειώσεις για 1,4 εκ. παλαιούς συνταξιούχους.


Το σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση, από 1η Ιανουαρίου του 2019, των ρυθμίσεων που όριζαν την περικοπή,

Της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης. Η προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, συμψηφιζόμενη / έτος, μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά τα ισχύοντα.

Της οικογενειακής παροχής (των συντάξεων του Δημοσίου) και του επιδόματος συζύγου (των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα) που εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη για όσους εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις.

Της προσωπικής διαφοράς που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, επικουρικές συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.

Των προσωπικών διαφορών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους, των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν/κατατίθενται εντός των ετών 2016, 2017 και 2018. Υπενθυμίζεται ότι το Eurogroup άναψε τη Δευτέρα και τυπικά το πράσινο φως στην ακύρωση του μέτρου μείωσης των συντάξεων, υιοθετώντας πλήρως την
εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιοι θα πάρουν αυξημένες συντάξεις.

Ανακούφιση για περίπου 1,4 εκ. συνταξιούχους αποτελεί η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις από 1/1/2019. Έτσι οι συνταξιούχοι δεν θα δουν μειώσεις ενώ περίπου 620.000 θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Η διάταξη που θα φέρει προς ψήφιση το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει
από τους υπολογισμό τους τότε το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον συνταξιούχο συμψηφιζόμενο κατά έτος και μέχρι την εξάλειψή του με την αναπροσαρμογή των συντάξεων.

Έτσι οι συνταξιούχοι με τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν 19 Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, 21 Δεκεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες και 27 Δεκεμβρίου οι επικουρικές θα δουν αυξήσεις.

Αναλυτικότερα ας δούμε τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι:

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτοί που θίγονταν από τη συγκεκριμένη διάταξη κυμαίνονταν από 600.000 έως 1,4 εκατ. συνταξιούχους, οι οποίοι θα έχαναν από 5 ευρώ μηνιαίως έως ακόμη και 350 ευρώ κάθε μήνα.

Έτσι αυτοί που δεν θα δουν τελικά να μειώνεται η σύνταξη τους είναι οι:

 • Συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ.

 • Συνταξιούχοι του ΙΚΑ που είχαν πολλά έτη ασφάλισης αλλά και υψηλό συντάξιμο μισθό.

 • Δημόσιοι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για περισσότερα από 30 έτη.

 • Συνταξιούχοι του πρώην ΕΤΑΑ (νομικοί-μηχανικοί-υγειονομικοί).

 • Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ και τραπεζών που είχαν συνταξιοδοτηθεί με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα.

 • Διπλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν υψηλά ποσά από δύο ή παραπάνω Ταμεία.

 • Χαμηλοσυνταξιούχοι, αφού δεν υπήρχε καμία αναφορά στην προστασία τους καθώς αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές θα περικόπτονταν και αυτές οι συντάξεις.

Ποιες συντάξεις θα αυξηθούν

Σύμφωνα με τον Νόμο Κατρούγκαλου από 1.1.2019 θα γίνει αναπροσαρμογή των συντάξεων, δηλαδή κάποιες ομάδες συνταξιούχων θα δουν τις συντάξιμες αποδοχές τους να είναι μεγαλύτερες από 20 ως 150 ευρώ καθώς με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού θα πρέπει να πάρουν υψηλότερες συντάξεις από αυτές που λαμβάνουν σήμερα.

Αναλυτικότερα οι συνταξιούχοι που θα ωφεληθούν είναι:

– Συνταξιούχοι του ΙΚΑ µε μέσες αποδοχές και από 20 έως 30 έτη ασφάλισης Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι του ΙΚΑ που αποχώρησαν µε µέσες αποδοχές και ασφαλιστικές κλάσεις από τη 18η έως την 24η και χρόνο ασφάλισης από τα 20 έτη (6.000 ένσημα/ ημέρες ασφάλισης) έως τα 30 έτη (9.000 ένσημα/ ημέρες ασφάλισης).

Οι εν λόγω συνταξιούχοι κερδίζουν διπλά από τον νέο τρόπο υπολογισμού: ευνοούνται και από τους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης και από τον τεκμαρτό µμισθό, βάσει του οποίου υπολογίστηκε η σύνταξή τους, δηλαδή από τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής. Επιπρόσθετα, καθώς θα λάβουν την εθνική σύνταξη στο σύνολό της (384€) θα έχουν την πλήρη βάση ώστε να εκμεταλλευθούν τη λειτουργία του νέου τρόπου υπολογισμού στο σύνολό της.

Για παράδειγμα γυναίκα συνταξιούχος ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε στα 60 µε πλήρη σύνταξη το 2007 και σήμερα λαμβάνει 515€. Από την 1/1/2019 η σύνταξη θα είναι µε νέο τρόπο υπολογισμού στα 572€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 57€ στη σύνταξη, που θα της καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

– Συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ανήκαν στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ και έλαβαν σύνταξη µε τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι συνταξιούχοι ανήκαν ασφαλιστικά στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ που έδινε επιλογή σύνταξης µε τις δημοσιοϋπαλληλικές ή τις κοινές διατάξεις και επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν µε δημοσιοϋπαλληλικές. Το «κλειδί» είναι πως κατέβαλλαν εισφορές που αφορούσαν σε υψηλότερο συντάξιμο μισθό από τη βάση υπολογισμού της παλαιάς τους σύνταξης, καθώς οι εν λόγω υπάλληλοι πλήρωναν εισφορές στο σύνολο των αποδοχών τους και όχι µόνο στον βασικό μισθό µε τον οποίο βγήκε η σύνταξή τους.

Έτσι προκύπτει προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη που ανέρχεται από 15% έως 20%.

– Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταμείων ΔΕΚΟ – Τραπεζών (ΤΑΠΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΕΤΕ κ.λπ.)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που εργάζονταν σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες και έλαβαν σύνταξη από τα πρώην ειδικά Ταμεία. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κατέβαλλαν εισφορές σε ποσοστό 30% επί των συντάξιμων αποδοχών τους ή και παραπάνω.

Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους έχουν καταβληθεί εισφορές ανώτερες των προβλεπόμενων στο ΙΚΑ (20%) προβλέπεται προσαύξηση της σύνταξης που ανέρχεται σε 0,075% για κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από το 20%.

Έτσι µε τον νέο τρόπο υπολογισμού και καθώς οι συντάξεις των εν λόγω ασφαλισμένων είχαν υποστεί τεράστιες περικοπές αναμένεται -σύμφωνα µε ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση- προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη που κυμαίνεται από 35% έως 50%

Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ που αποχώρησε το 2011 µε 35ετία. Η σύνταξη που σήμερα του καταβάλλεται είναι στα 1.310€ µετά τις περικοπές που έχει υποστεί. Μετά τον επανυπολογισµό και την προσαύξηση της ανταποδοτικής λόγω συντελεστή η σύνταξή του θα είναι 1.942€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 632€ στη σύνταξη, που θα του καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

 • Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, πρώην αυτοκινητιστές που συνταξιοδοτήθηκαν µε 35ετία ή και περισσότερα έτη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι αυτοκινητιστές που έλαβαν
  σύνταξη από τον πρώην ΟΑΕΕ µε 35 ή και περισσότερα έτη ασφάλισης. Οι συντάξεις των συγκεκριμένων είναι εξαιρετικά χαμηλές λόγω των χαμηλών εισφορών που κατέβαλλαν, γενικά όμως πλέον µε τους υψηλούς συντελεστές που έχει η ανταποδοτική σύνταξη στις περιπτώσεις 35ετίας και πάνω βγαίνουν κερδισμένοι.

 • Συνταξιούχοι που αποχώρησαν µε διαδοχική ασφάλιση και είχαν μεγάλες ποινές στο τμήμα που αφορούσε τον συµµετέχοντα φορέα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που είχαν περισσότερους από έναν φορείς ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους βίο. Οι εν λόγω κατηγορίες υπέστησαν μειώσεις ειδικά στο τμήμα συµµετοχής λόγω διαφοράς στα όρια ηλικίας από φορέα σε φορέα. Έτσι υπήρχαν περιπτώσεις όπως π.χ. η συµµετοχή του ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, στις οποίες η µείωση του τμήματος συµµετοχής μπορούσε να ξεπεράσει το 50%.

Με τις νέες διατάξεις η χρήση της διαδοχικής έχει καταργηθεί και ο χρόνος υπολογίζεται ενιαία. Έτσι οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να προσδοκούν σημαντική προσαύξηση.

Για παράδειγμα μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ (12 χρόνια) που συνταξιοδοτήθηκε ως μητέρα ανηλίκου στα 55, µε πλήρη σύνταξη, σήμερα λαμβάνει 812€. Η μείωση στο τμήμα του ΟΑΕΕ ήταν 42%, µε αποτέλεσμα να έχει χάσει 79€ περίπου. Από την 1/1/2019 η σύνταξη θα επανυπολογιστεί ενιαία, µε συνέπεια να φτάσει τα 899€ και να δικαιούται προσαύξηση 87€ στη
σύνταξη, που θα της καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

– Συνταξιούχοι που λαμβάνουν πρόωρη/μειωμένη σύνταξη έως 30%

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν µε πρόωρη/ μειωμένη σύνταξη, η οποία µε βάση τις προηγούμενες διατάξεις υπέστη περικοπή που έφτανε έως και 30%.

Με το παλαιό καθεστώς η μείωση υπολογιζόταν στο σύνολο του ποσού της σύνταξης και το «πέναλτι» ήταν 6% για κάθε έτος πριν από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Με τις νέες διατάξεις και τον επανυπολογισµό η μείωση πλέον υπολογίζεται µόνο στην εθνική σύνταξη.

Έτσι ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος έχει υποστεί την υψηλότερη μείωση, δηλαδή το 30%, το μέγιστο ποσό στο οποίο και μπορεί να μειωθεί η νέα αναπροσαρµοσµένη σύνταξή του είναι 115,2 ευρώ.

Το ποσό της ανταποδοτικής πρέπει να του χορηγηθεί πλήρες. Έτσι το υπόλοιπο του ποσού που θα κερδηθεί θα πρέπει να καταβληθεί ως προσαύξηση της σύνταξης.

Διαβάστε τα νέα μας
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης και λάβετε μόνον ενδιαφέροντα θέματα και εξελίξεις.

Ευχαριστούμε για την Εγγραφή σας

Οοοpss... κάτι πήγε στραβά δοκιμάστε πάλι παρακαλώ

Απαντήστε στο θέμα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.